Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Hulladékgazdálkodás

Tartalomjegyzék

1. BEVEZETŐ

2. KÖRNYEZETVÉDELEM

    2.1. Környezetvédelem fogalma, területei

    2.2. Környezetvédelmi feladatok

3.HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI

3.1.Hulladék, hulladékfajták: a termelési és a fogyasztási hulladékok

3.2. A hulladékok mennyisége és összetétele

3.3. A háztartási hulladék, a lom és ipari hulladék összetételét befolyásoló tényező

3.4. Hulladék környezeti hatásai

3.5. Hulladék keletkezésének elkerülése

3.5.1. Termelés és termékintegrált környezetvédelem

3.5.2. A fenntartható fejlődést szolgáló módszerek

4. HULLADÉKgazdálkodás tervezése


5. HULLADÉKOK GYŰJTÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA

5.1. Gyűjtési és szállítási rendszerek

5.2. A hulladékok gyűjtése és szállítása

6. HULLADÉKOK  ÁRTALMATLANÍTÁS, KEZELÉSE ÉS HAZSNOSÍTÁS ELJÁRÁSAI

 

6.1.Mechanikai-fizikai eljárások

6.1.1. Aprítás, darabosítás és osztályozás

6.1.2.. Dúsítási eljárások, szétválasztás fizikai tulajdonságbeli különbség alapján: elektromos és mágneses szeparálás, szétválasztás sűrűség szerint eljárásokkal, optikai és termikus mechanikai eljárások

      6.1.3. Folyékony és szilárd fázisok szétválasztása (szűrés, ülepítés, centrifugálás)


6.2.Termikus eljárások

6.2.1.Települési és veszélyes hulladékok égetése

6.2.2. Hulladékok pirolízise és elgázosítása.

6.2.3. Hulladékok kezelése különleges termikus eljárásokkal

6.3.Biológiai eljárások

6.3.1. Aerob lebontás komposztálással

6.3.2. Hulladékok kezelése anaerob eljárásokkal

6.3.3.Bioszintézis, bioszorpció és bioszolubilizáció

6.3.4. Szennyvizek biológiai kezelése

6.4.Kémiai eljárások

6.4.1. Fizikai-kémiai módszerek (flotálás, koagulálás, flokkulálás)

6.4..2. A komponensek szétválasztását, kinyerését szolgáló termikus eljárások: lepárlás, abszorpció, szilárd fázisú extrakció, oldatkezelési eljárások (adszorpció, precipitáció, ioncsere, folydék-folydék extrákció, elektrolízis)

6.4.3. A fázisok és a komponensek szétválasztását egyaránt szolgáló membránszűrési eljárások

6.4.4. Csurgalékvizek kezelése

6.5. A hulladékok ártalmatlanítása lerakással

6.5.1. Jogszabályi háttér

6.5.2. Hulladéklerakáshoz kapcsolódó vizsgálatok: alapjellemzés, azonosság vizsgálat

6.5.3. A lerakók típusai 

6.5.4  A helykiválasztás követelményrendszere

6.5.5. Lerakók műszaki kialakítása, aljzatszigetelő rendszere

6.5.6  A depónia üzemeltetése, a monitoring rendszer

6.5.7. A hulladéklerakók rekultivációja

6.5.8. Az utógondozási idő csökkentésének lehetőségei

6.5.9. A depónia felületének utólagos hasznosítási lehetőségei


7. SZILÁRD TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK ELŐKÉSZÍTÉSI TECHNOLÓGIÁI

 7.1. Szilárd települési hulladékok előkészítése és hasznosítása

7.1.1. Szilárd települési hulladékok szemcseméret- és anyagi összetétele

7.1.2. Csomagolóanyag-válogatóművek kialakítása, berendezései, üzemeltetése

7.1.3. Maradékanyag-hasznosítás, kezelés mechanikai-biológiai stabilizálással (MBH). Másodtüzelőanyag-előállítás szilárd települési hulladékból.

7.2. Elhasznált (roncs-) autók feldolgozása

7.2.1. Elhasznált autók mennyisége, részegységenkénti (alkatrészenkénti) szerkezeti és veszélyes anyagai

7.2.1. Elhasznált autók bontási technológiája,

7.2.2. Shredderezés technológiája, anyagmérlege, berendezései

7.2.3. Shredderüzemi maradvány kezelése, hasznosítása

7.3. Elektronikai és elektrotechnikai hulladékok feldolgozása

7.3.1. Elhasznált elektronikai, elektrotechnikai berendezések és eszközök csoportosítása, mennyisége, szerkezeti és veszélyes anyagai

7.3.2. Elhasznált eszközök bontási technológiája

7.3.3. Mechanikai eljárásokkal történő feldolgozás (előkészítés) technológiája, anyagmérlege és berendezései

7.4.  Hulladékelemek és -akkumulátorok előkészítése

7.4.1. Elhasznált akkumulátorok mennyisége, szerkezeti és veszélyes anyagai

7.4.2. Mechanikai eljárásokkal történő feldolgozás (előkészítés) technológiája, anyagmérlege és berendezései

7.4.3.Hasznosítás kémiai eljárásokkal

7.5.  Műanyag és gumi hulladékok feldolgozása és hasznosítása

7.5.1. A keletkező hulladék gumi és műanyagok mennyiségi, minőségi jellemzése, a hasznosítás lehetőségei

7.5.2. Műanyag és gumi hulladékok feldolgozása mechanikai, kémiai és termikus eljárásokkal

7.6. Üveghulladékok előkészítése és hasznosítása

7.6.1. A keletkező üveghulladék mennyisége, minősége, hasznosítása

7.6.2. Üveghulladék előkészítés technológiája és berendezései

8. IPARI HULLADÉKOK előkészítése és HASZNOSÍTÁSA

8.1. Bányameddők

8.2. Építési hulladékok

8.3. Szénerőműi pernyék

8.4. Kohászati hulladékok

8.5. Élelmiszeripar hulladékai

8.7. Vegyipar hulladékok

9. SZENNYEZETT TERÜLETEK SZANÁLÁSA