Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Hírek, aktualitások

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése (KEOP-2010-1.1.1/B)

2010. március 11., 14:20
Összhangban a hatályos jogszabályok előírásaival, a lakosság egészségvédelme érdekében törekedni kell arra, hogy mindenütt bevezetésre kerüljenek a korszerű – a helyi adottságoknak megfelelő, technológiájában differenciált hulladékgazdálkodási módszerek, azáltal, hogy a már működő, legalább 100 000 főt kiszolgáló hulladékgazdálkodási rendszerek továbbfejlesztésével, bővítésével a lakossági igények és az Európai Uniós, továbbá a hazai jogszabályi követelmények kielégítésre kerülnek. A hatékony, térségi szintű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításával biztosítani lehet az uniós előírások által meghatározott országos célkitűzések elérését.

A pályázati útmutatóban foglaltak általános információkat és szabályokat tartalmaznak, az egyes pályázatokra vonatkozó konkrét előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza.

Rendelkezésre álló források

A konstrukció keretében a projektek megvalósítására 2009-2013. időszakban 15 milliárd forint áll rendelkezésre.

Kedvezményezettek köre

Jelen pályázati kiírás keretében települési önkormányzatok társulásai (322, 364, 366, 951) (a hatályos 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szereplő korlátozásokkal) pályázhatnak.

A konstrukcióra jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiség nélküli társulások, konzorciumok, továbbá Budapest vonatkozásában a Hgt. 20. §-a alapján Budapest Fővárosi Önkormányzat pályázhat.

A konstrukcióra csak azok az önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot az általuk létrehozott társulás, vagy konzorcium útján, amelyek - a területükön, a már működő települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásokat, vagy azok egy részét (pl. a hulladékkezelő létesítmények létesítését, illetve működtetését) közösen, vagy esetleg más, a pályázatban közvetlenül nem érintett önkormányzatokkal is közösen, társulási, vagy konzorciumi megállapodás alapján szervezték meg - és a működő hulladékgazdálkodási rendszer legalább 100 000 lakost szolgál ki.

Támogatható tevékenységek köre

1. Megelőzés
A megelőzési tevékenységek az alábbiak lehetnek:
- „újrahasználati” központok fejlesztése pl. meglévő hulladékudvarok átalakításával;
- a házi komposztálás fejlesztése házi komposztáló edények beszerzésével és az ahhoz kapcsolódó helyi komposztálási program végrehajtásával;
- szemléletformálás a megelőzés érdekében;
- egyéb, a keletkező, illetve begyűjtendő hulladék mennyiségének, veszélyességének csökkentésében hatást elérő fejlesztés jellegű tevékenység (csak szolgáltatás igénybevétel és eszközbeszerzés számolható el).

2. Szelektív hulladék begyűjtő kapacitás fejlesztése
Gyűjtőedényzet és gyűjtőjármű beszerzés, házhoz menő szelektív gyűjtés eszközei (gyűjtőzsák kivételével), továbbá szelektív hulladékgyűjtő szigetek, nem építési engedély köteles gyűjtőpontok, továbbá hulladékudvarok létesítése az alábbi hulladékok begyűjtése érdekében:
- a gyártói felelősségi körbe tartozó lakossági eredetű hulladékok;
- lakossági eredetű egyéb fém, üveg, papír, műanyag hulladék;
- lakossági eredetű biohulladék;
- lakossági eredetű veszélyes hulladék.

3. A begyűjtött hulladék előkezelése
Vegyesen gyűjtött hulladék előkezelése: A biológiailag lebomló szerves hulladék lerakótól történő eltérítése, illetve a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése érdekében:
- válogatás;
- mechanikai előkezelés;
- mechanikai-biológiai előkezelés.
Elkülönítetten gyűjtött biohulladék anyagában történő hasznosítása:
- komposztálás.
- pellet előállítás.

4. Lerakó kapacitás kihasználtságának növelése
Speciális járművek, gépek (homlokrakodó, kompaktor) beszerzése (nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségének 10%-át).

Támogatás mértéke

A támogatás maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan):
- A pályázati útmutató C1. Támogatható tevékenységek 1-2. pontjában szereplő elszámolható költségekre 85%,
- A pályázati útmutató C1. Támogatható tevékenységek 3-4. pontjában szereplő elszámolható költségekre: 70%.

A projektszintű támogatási arány meghatározásának részleteit az MT útmutató tartalmazza:
- A 260 millió Ft vagy annál nagyobb összköltségű projekteknél a projektszintű támogatási arány meghatározása a kötelezően alkalmazandó MT útmutató szerint elkészített és értékelésre benyújtott pénzügyi elemzés által megállapított finanszírozási hiányból származtatott összeg alapján történik. A kedvezményezettől elvárt saját forrás összege tartalmazza a nem elszámolható költségeket, a teljes megtérülő projektköltség részt, valamint a finanszírozási hiány adott támogatható tevékenységre vonatkozó maximális támogatási arány (70%, illetve 85%) fölötti részét.
- A 260 millió Ft alatti összköltségű projekteknél a támogatási arány a projektben szereplő támogatható tevékenységek besorolásától függetlenül egységesen 85%. Ezeknél a projekteknél a költség-haszon elemzést csak a változatelemzés és a pénzügyi fenntarthatóság vizsgálatának vonatkozásában, illetve tartalékképzés esetén kockázatelemzést kell elvégezni.

Támogatás összege

A projekt megvalósítására nyújtható támogatás összege: min. 100 millió Ft – max. 3 000 millió Ft.

Kiíró szervezet:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet:

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - Fejlesztési Igazgatóság
Címe: 1135 BUDAPEST, Váci út 45.
Tel.: (01) 224-2500
Fax.: (01) 201-1008
Honlap: www.fi.kvvm.hu
E-mail: keop@mail.kvvm.hu

Pályázati dokumentáció